کتب

حسین متقی،منوچهر شمسینی غیاثوند, 1383, مبانی مهندسی برق 1, دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب, تالیف ادامه...حسین متقی
حسین متقی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    مربی
^